Saturday, September 30, 2006

Waspadalah Malaysia - Ugutan Lee Kuan Yew (Bahagian III)

Bahagian ini menyentuh mengenai munculnya sifat Kiasu (Takut kalah). Seterusnya Lee Kuan Yew menyatakan:

"Selkirk reported to Sandys that I showed intellectual arrogance,
adding the following day:

(Terjemahan: Selkirk melaporkan kepada Sandys yang sahaja menunjukkan
kebongkakkan intelektual, sambil pada hari berikutnya:)

'I consider he is playing a supreme act of brinkmanship. He believes
his position is inviolable. He believes that either he comes into
Malaysia on his terms or he declares independence and can make any
terms he likes with us because he is satisfied we would under no
circumstances give up our military position in Singapore. He believes
probably rightly that he could win an election on the slogan of
independence interspersed with bitter comments on the Malays and
ourselves who he will say are seeking to destroy the hard won position
of advantage of the Chinese in Singapore. I believe he still basically
wants to come into Malaysia. We should therefore press the Malays to
meet him fully on the relatively small points still outstanding.'……….
" - (Memoirs of Lee Kuan Yew – Pg 500)

(Maksudnya: Saya menganggap dia sedang menempah bahaya. Dia percaya kedudukannya tidak boleh diganggu-gugat. Dia yakin sama ada dia datang ke Malaysia dengan syarat-syaratnya sendiri atau beliau mengisytiharkan kemerdekaan dan boleh mengenakan kepada kita sebarang syarat yang dia suka kerana dia yakin bahawa, dalam apa keadaan sekalipun, kita tidak akan melepaskan kedudukan ketenteraan kita di Singapura. Dia percaya, kemungkinan benar, beliau boleh menang pilihanraya atas slogan kemerdekaan serta komen-komen yang pahit mengenai orang Melayu dan kita, yang menurutnya, berusaha untuk memusnahkan kedudukan orang Cinadi Singapura. Saya percaya dia masih, pada asasnya, mahu menyertai
Malaysia. Oleh itu, kita akan memaksa orang Melayu untuk bertemu dengannya mengenai perkara kecil yang masih belum selesai.......)

Dari kenyataan ini jelas sekali menunjukkan sikap kiasu (takut kalah) yang pihak British menamakannya "intellectual arrogance" atau kebongkakan intelek. Malaysia diwujudkan pada 16 September 1963 Singapura telah mengadakan satu perjumpaan beristiadat kali kedua di tangga City Hall Singapura. Kali ini ia dihadiri oleh Duncan Sandys mewakili Britain dan Tun Dr Ismail Datuk Abdul Rahman mewakili Malaya. Di istiadat ini, Lee Kuan Yew mengisytiharkan yang Singapura ialah sebahagian dari Malaysia dan bersumpah ketaatan rakyat Singapura kepada pemerintah Persekutuan.

Dengan Singapura bercantum dengan Malaya dan terbentuknya Malaysia, maka terbukalah ruang selebar-lebarnya untuk Singapura merialisasikan Malaysia negara sosialis merdeka, yang demokratik, bukan- Komunis. Oleh yang demikian sebilangan besar analisa yang dibuat oleh Lee Kuan Yew terkandung dalam bukunya, The Battle For Merger, telah menjadi tidak releven
kerana Singapura telah berada dalam Malaysia sebagai sebuah negeri yang merdeka.

Pada 21 September 1963, parti pemerintah Singapura telah memenangi pilihanraya kedua. Dengan demikian, kedudukannya menjadi lebih kukuh lagi sehingga parti Umno Singapura yang mewakili kaum Melayu di Singapura, dikalahkan dalam pilihanraya ini di tempat tradisi Melayunya. Begitu juga partai Perikatan Rakyat Singapura (S.P.A) yang pro-Malaya/Malaysia dapat dikalahkan olehnya.

Inilah kemuncak kejayaan parti pemerintah Singapura yang sangat bermakna untuknya bagi merealisasikan objektif politik tetapnya mewujudkan Malaya/Malaysia sebagai negara sosialis, yang demokratik, bukan-Komunis. Malangnya pada tahun 1965, Singapura dikeluarkan (disingkir) dari Malaysia dan oleh yang demikian, Singapura merdeka dengan sendirinya. Peristiwa inimenjadi satu tamparan yang mengaibkan Lee Kuan Yew dan parti pemerintah
Singapura di mata rakyatnya sendiri, negara-negara di Asia Tenggara dan masyarakat antarabangsa.

Negara Kecinaan

Dengan demikian, analisa, ketetapan dan ramalan yang dibuat oleh Lee Kuan Yew dalam bukunya, The Battle For Merger, menjadi kenyataan, iaitu Singapura yang merdeka dengan sendirinya:

1. Telah menjadi Israel merdeka di Asia Tenggara;
2. Bersikap 'hostile' terhadap Malaysia;
3. Percantuman semula tak mungkin berlaku kecuali melalui penaklukan;
4. Menjadi negara kecinaan di Asia Tenggara;
5. Bertambah kuat azamnya untuk menjadikan Malaysia negara demokratik,
bukan-Komunis dan sosialis Malaysia.

Semua analisa, ketetapan dan ramalan yang dibuat oleh Lee Kuan Yew menjadi tidak releven semasa Singapura berada dalam Malaysia, tetapi menjadi releven bila ianya dikeluarkan dari Malaysia dan merdeka dengan sendirinya. Oleh yang demikian, sikap Singapura terhadap Malaysia sebagai rakan setiakawan semasa dalam Malaysia telah berubah menjadi bertentangan kepada Malaysia.Sejak Singapura merdeka dengan sendirinya ia telah menimbulkan berbagai-bagai isu kepada Malaysia dan isu-isu itu bertahun lamanya belum dapatdiselesaikan, iaitu isu-isu seperti berikut:

1. Tanah K.T.M di Tanjung Pagar, Singapura
2. C.I.Q
3. Air
4. Tuntut untuk menggunakan ruang udara Malaysia
5. Batu Putih (ke ICJ)
6. Jambatan Indah (di kawasan Malaysia)
7. Tambak tanah di pantai Singapura untuk meluaskan kawasannya.

Satu contoh yang terkemuka ialah mengeluarkan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dari pangkalannya di Woodlands, Singapura dengan hanya menaikkan sewa pengkalan TLDM sehingga tidak ekonomik ianya berada di Singapura.

Apakah teori dan konsep yang digunakan oleh Singapura untuk mendapatkan keuntungan yang boleh diraih dari isu-isu ini?

Prof. Mohammed Yacob
_____________________________________________________________

Prof Mohammed Hj Yacob dilahirkan di Pontian, Johor pada 1918. Beliau terbabit secara aktif dalam politik Singapura ketika menjadi Penolong Setiausaha Agung Parti Perikatan Singapura pada 1950-an dan 1960-an. Beliau juga merupakan rakan karib pengasas parti PAPS, Dr Burhanuddin Helmi. Beliau kini merupakan juruperunding homeopatik dan menulis buku-buku mengenai agama.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home