Tuesday, October 24, 2006

Kelentongan Statistiks UMNOputra

Kelentongan Statistik UMNOputra
(Umnoputra’s and their statistical charade)


By Dr Kua Kia Soong -Director of SUARAM
Malaysia-today.net. 24.10.06

Kontroversi terkini terhadap lapuran ekuiti ASLI adalah satu lagi episod kelentongan yang bermula sejak mereka melahirkan Dasar Ekonomi Baru DEB) sejurus meledkanya peristiwa 13 Mei, 1969. DEB telah diperkenalkan untuk menghakiskan kemiskinan tidak kira apa kaumnya dan untuk membetulkan ‘ketidakseimabngan perkauman’ dari segi pemegangan kekayaan di negara, segala angka statistik yang ada kaitan dengan perangkaan kaum sejak itu, sengaja dikaburkan sentiasa.

Untuk permulaan, adalah mudah untuk memperaku angka perangkaan kerajaan berkaitan dengan pegangan ekuiti dan angka kemiskinan mengikut taburan etnik kerana data mentah yang digunakan untuk mengira semua itu telah sedia ada. Pada 1986, ia mencetuskan penelitian Far Eastern Economic Review.

“Keraguan bahawa angka-angka mungkin telah dicemari untuk tujuan politik semakin meruncing dengan hakikat bahawa ia telah dilaksanakan oleh EPU, yang dianggotai oleh pegawai peringkat atasan yang eksklusif berbangsa Melayu.”

Sehingga tahun lapan-puluhan kerajaan telah mengukur kekayaan berasaskan dana tunai-pendapatan tanpa mengambil kira beberapa faktor seperti milik tanah, biasiswa, perkhidmatan dan sabsidi. Inilah yang mencetuskan banyak perbezaan antara kemiskinan di kalangan orang Melayu di luar bandar dan orang Cina di bandar.

Perangkaan pendapatan isirumah mesti mengambil kira berapa ramai anggota isurumah itu yang terlibat dengan aktiviti ekonomi. Kalau perangkaan menunjukkan terdapat ramai anggota keluarga Cina yang bergiat dalam bidang ekonomi, sudah tentu ini mengembungkan pendapatan ‘household’ mereka berbanding kaum yang lain. Memang jelas angka pendapatan purata akan selalu menyorokkan gambaran sebenar kemiskinan setiap etnik.
Perangkaan lain yang mencetuskan kontroversi ada kaitannya kepada taburan modal ekuiti yang dipegang oleh maysarakat etnik yang pelbagai. Malahan sepanjang lapan-puluhan, pernah diberi ingatan bahawa cara melonggok pegangan Bumiputra dan agensi kerajaan dalam syarikat tempatan dan nominee di bawah “penduduk lain Malaysia”. Tentulah tidak menghairankan apabila pegangan “bumiputra” dikira berkurangan (17.8 persen pada pertengahan Lapan-puluhan). Adalah dianggarkan ketika itu bahawa pegangan bumiputra di bawah “Penduduk Lain Malaysia” dikira sekurang-kuranngya 12 ‘percentage points’ . Dengan itu tidak lagi ada kewajaran untuk memanjangkan Dasar Ekonmi Baru melampaui 1990.

Penyelesaian kepada kontroversi terkini bagaimana GLC (Syarikat yang ada kaitan dengan kerjaan) harus diambil kira nampaknya semacam satu perkara mudah kepada seseorang pelajar bidang ekonomi. Saya hairan apabila Kerajaan tidak mempunyai satu wawasan yang mudah untuk mendapatkan teknokrat EPU agar berkata benar selain mengeluarkan ugutan kearah golongan akademik. Apakah saya dianggap begitu pintar seandainya saya menyebut bahawa Petronas, sekadar menyebut satu mithalan, bukanlah satu entiti korporat bukan-Bumiputra? Apakah menghairankan kalau ‘ranking’ (susun-atur keunggulan) kita di kalangan universiti semakin menurun?

Keseluruhan tanggapan pegangan ekuiti saham mengikut kaum memang tidak berguna apabila golongan bumiputra boleh menjual balik saham mereka untuk mendapatkan wang tunai sebaik sahaja saham itu diperuntukkan dan dengan itu mengembalikan ‘status-quo-ante’ untuk selama-lamanya. Penulis masa depan yang akan menulis kisah karut-marut Malaysia tentu akan berjenaka mengenai Dasar Ekonomi Baru seperti kita pernah bejenaka mengenai dongeng si maharajah yang tidak berpakaian.

Dasar Ekonomi Baru Yang Tidak Ada Tepiannya

Tanpa dasar yang begitu bersifat perkauman itu golongan Umnoputra bukan sahaja akan kehilangan keistimewaan yang tidak adil, mereka akan turut kehilangan ideologi ketuanan Melayu untuk meraih undi orang Melayu dan menikmati perit jerih kuasa politik!

Itru sebabnya DEB mesti dilanjutkan dengan muslihat berbeza – ‘Dasar Pembangunan Nasional’

Akan tetapi Rancangan Malysia yang dulu-dulu pernah menyediakan angka perangkaan dengan pecahan etnik (jika tidak macam mana mahu membetulkan ‘imbangan perkauman’?) Rancangan yang lain tidakpun menyediakan maklumat itu. Pihak berkuasa mewajarkan amalan itu dengan berkata bahawa itu semua “berkemungkinan mencetuskan perasaan tidak senang hati ataupun kebencian antara pelbagai kaum” (Standing Order 23(2) Malaysian Parliament.

Ketika saya berada di Parlimen segala soalan- saya yang menyangkuti taburan agihan biasiswa dan pinjaman yang diberikan kepada bumiputra yang miskin , taburan pekerja bergaji daripada kaum Melayu, China dan India serta pendapatan mereka serta pihak lain telah ditolak mengikut Peraturan Parlimen 23(2)

Keperluan mewujudkan Akta Kebebasan Maklumat memang lebih diperlukan selepas kontroversi yang terkini itu.


Dasar Ekonomi Nasional

Sebarang dasar yang berasaskan ‘kaum’ adalah begitu pincang dan boleh dipertikaikan kerana setiap masyarakat itu mempunyai golongan elit yang kaya-raya dan majoriti kaumnya yang papa kedana. Setiap ilmuan yang berwibawa tahu ketika tujuh-puluhan dulu apakah kesan DEB itu “nanti”. Segala rangka tindakannya telah banyak membesarkan tembolok golongan UMNOputra yang berkedudukan. Pemisahan kawalan dana oleh “pemegang amanah” DEB daripada milik biasa oleh bumiputra menyebabkan tercemarnya akauntabiliti awam. Tanpa imbang dan periksa yang berkesan, kita telah menyaksikan segala skandal di masa lalu – Bank Rakyat, BMF dan banyak lagi.

Yang lebih berbahaya ialah kesan diskriminasi perkauman yang menular keatas hubungn etnik di negara ini. Perpaduan boleh dimajukan melalui dasar tindakaan affirmatif berasaskan KEPERLUAN dan tidak berasaskan KAUM.

Terjemahan –marhaintua -

0 Comments:

Post a Comment

<< Home